Camera Axis Q6055E
 - HDTV 1080p và zoom quang học 32x
- Công nghệ Zipstream của Axis
- Tích hợp phân tích video
- Điều khiển nhiệt độ Bắc cực
- Chống phá hoại
 - HDTV 1080p và zoom quang học 32x
- Công nghệ Zipstream của Axis
- Tích hợp phân tích video
- Điều khiển nhiệt độ Bắc cực
- Chống phá hoại