Màn hình MT325C-CK2T
Một số tính năng nổi trội:
- Màn hình TFT 7 "
- Nói, nhìn, mở khóa và theo dõi với màn hình
- Chức năng bộ nhớ hình ảnh (tùy chọn)
Một số tính năng nổi trội:
- Màn hình TFT 7 "
- Nói, nhìn, mở khóa và theo dõi với màn hình
- Chức năng bộ nhớ hình ảnh (tùy chọn)