Nút bấm SAC35C-CK
- Trạm ngoài trời với hình ảnh màu sắc máy ảnh HD.
- Một nút gọi
- Vật liệu hợp kim nhôm
- IP55 không thấm nước
- Trạm ngoài trời với hình ảnh màu sắc máy ảnh HD.
- Một nút gọi
- Vật liệu hợp kim nhôm
- IP55 không thấm nước